L'Associació Universitària de Cultura Occitana (AUCOC-UdG), és una associació d'alumnes, exalumnes, professors i en general de membres de la comunitat universitària catalana que vol donar a conèixer i promoure l’estudi de la cultura occitana en tots els seus vessants: llengua, literatura, història, música, dansa, geografia, sociologia, antropologia, turisme, etc. dins l’àmbit universitari i des de l’àmbit universitari a la resta de la societat.


Per aconseguir les seves finalitats, l’associació es proposa realitzar les activitats següents:


  • Dur a terme programes adreçats directament i específica a l’àmbit universitari.
  • Organitzar cursos, xerrades, concerts, jornades, congressos, etc. d’interès formatiu i/o divulgatiu.
  • Editar materials divulgatius i didàctics.
  • Organitzar activitats de formació permanent adreçades al professorat no universitari.
  • Impulsar la recerca al voltant de la cultura occitana.

L'any 1996 es va fundar l'AUCOC-UdG a la Universitat de Girona i el 2002 l'AUCOC-UB a la Universitat de Barcelona. Des de 1996, l'AUCOC ha realitzat una gran quantitat d'accions dins la Universitat de Girona i la Universitat de Barcelona: conferències, concerts, viatges i excursions, tallers de música i dansa, cursos de lliure elecció i de reconeixement acadèmic per als estudiants o de formació permanent adreçades als mestres i professors de primària i secundària, tant de llengua i cultura occitanes com de música i danses occitanes, ha impulsat les trobades del Ball del Llémena, un campus d'estiu, i un punt de trobada setmanal a Girona, tot això en col·laboració amb altres associacions i instituts universitaris, com ara l'Observatori de les Llengües d'Europa i de la Mediterrània de la UdG (ODELLEUM), l'Institut de Ciències de l'Educació Josep Pallach de la UdG, Escampillem o Sa Sargantana.