Llengües, cultura: diversitat a Europa

 

MODALITATS: Es tracta d'un curs on-line.

CALENDARI: No hi ha data final; cadascú pot fer-lo en el temps que decideixi.

METODOLOGIA: El curs consisteix en la realització d'un treball guiat dividit en cinc parts per fer individualment o en grup, més una petita ressenya dedicada a una cultura minoritzada d'Europa per escollir. Cada part consisteix en un seguit de qüestions per respondre buscant informació de diverses fonts. Pel qui hagin seguit el curs 'Introducció a Occitània' o bé hagin fet o facin les tres primeres entregues del curs 'Aproximació a la llengua i la cultura occitanes' aquesta darrera part estarà convalidada.

RECONEIXEMENT UdG: 1 crèdit ECTS ("activitats culturals AUCOC", per als estudiants de tots els graus de la UdG: http://www.udg.edu/tabid/16011/default.aspx)

PREU: 60 €

TEMARI:

El curs vol ser una presentación de la diversitat lingüística i cultural europea, posant especial èmfasi en el mosaic de llengües minoritzades i repassant la vitalitat i el tractament legal que cada estat i la propia Unió Europea dóna a cada llengua, així com el tractament de la diversitat cultural i lingüística que ofereix molts patrons diferents dins Europa. Es vol entendre i prendre consciencia de la situación actual però també disposar dels antecedents històrics i ideològics que expliquen cada cas particular.

AVALUACIÓ: realitzar satisfactòriament les tasques encomanades

MATRICULACIÓ I INFORMACIÓ: a través del formulari d'automatrícula d'aquest web

Per a qualsevol dubte, us podeu dirigir al al telèfon 619 68 63 60 o a david@escampillem.cat

NOTA: Pels estudiants de graus de la UdG se'ls pot reconèixer la participació a les activitats ofertades fins a un màxim de 4 crèdits ECTS sota el nom «activitats culturals AUCOC»: http://www.udg.edu/tabid/16011/default.aspx. El curs d'occità presencial té un altre reconeixement, via ODELLEUM, de manera que es poden obtenir un màxim de 5 o 6 crèdits ECTS amb les nostres activitats, depenent de la facultat.