Aproximació a la llengua i la cultura occitanes

 

MODALITATS: Es tracta d'un curs on-line.

CALENDARI I HORARI:

El curs consisteix en la realització de diverses tasques encomanades distribuïdes en sis trameses per fer individualment o en grup. No hi ha data final; cadascú pot fer-lo en el temps que decideixi.

CODI UdG: 3100003579 (primer i segon cicles) 3100RA0256, 3100RA0257, 3100RA0258, 3100RA0259 ("activitats culturals AUCOC", pels estudiants de grau: http://www.udg.edu/tabid/16011/default.aspx)

PREU: 60 €

CRÈDITS: 1 crèdit ECTS (estudiants de qualsevol grau de la UdG)

CONTINGUT:

    1. Caracterització de la llengua occitana dins el conjunt de les llengües romàniques
    2. Presentació de la llengua occitana. Dialectologia.
    3. Elements de llengua occitana: iniciació a l'occità referencial.
    4. Panorama de la història social de la llengua i de la cultura occitanes
    5. L'occità i Occitània del segle xx als nostres dies

AVALUACIÓ: realitzar satisfactòriament les tasquest encomanades

MATRICULACIÓ I INFORMACIÓ: a través del formulari d'automatrícula d'aquest web

Per a qualsevol dubte, us podeu dirigir al al telèfon 619 68 63 60 o a david@escampillem.cat

N.B. Als estudiants de grau se'ls pot reconèixer la participació a una de les activitats ofertades cada any fins a un màxim de 4 crèdits ECTS sota el nom «activitats culturals AUCOC»: http://www.udg.edu/tabid/16011/default.aspx. El curs d'occità presencial té un altre reconeixement, via ODELLEUM, de manera que es poden obtenir un màxim de 5 o 6 crèdits ECTS amb les nostres activitats, depenent de la facultat.