3r Festival de Cartellà
Músiques i danses tradicionals

17 i 18 de maig

de 2003

GRUPS DE MÚSICA

Escampillem http://omnium.girona.com/festival/escampillem/
Espiral d'embulls [+ info] http://www.mallorcaweb.net/espiral/
Nou Romancer http://www.mallorcaweb.net/nouromancer/
Cobla Mil·lenària  
Quart Creixent [+ info] http://www.quartcreixent.com/
Trencavèl [+ info] http://www.multimania.com/miqueu/trencavel/
Xaloc http://www.mallorcaweb.net/xalocmusica/
Cor de l'Aula  
Ministrils del Rosselló [+ info]  

MESTRES DE MÚSICA I DANSA

Ives Gras  
Sebastià Sansó  
Maria Riera  
Víctor Genester  
Ramon Cardona http://moncardona.trad.org/
Sebastià Bover  
Toni Llull