El Ball del Llémena 2012

INSCRIPCIONS

Per participar als tallers cal que us inscriviu; les places són limitades. El preu de la inscripció és únic i de 60 € i inclou l’allotjament i els àpats de tots dos dies (dinar i sopar de dissabte i esmorzar i dinar de diumenge).

DADES PERSONALS

NOM
COGNOMS
ADREÇA
CODI POSTAL
POBLACIÓ
TELÈFON
CORREU ELECTRÒNIC
   

Per al professorat no universitari de primària i de secundària, el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya reconeix l'assistència al festival com a curs de 30 hores de formació permanent. Als estudiants de qualsevol grau de la Universitat de Girona se'ls reconeix 1 crèdit ECTS per l'assistència als tallers i balls de les Jornades. Als estudiants de llicenciatures i diplomatures de la Universitat de Girona se'ls reconeixen 3 crèdits de lliure elecció depenent de la facultat. Als estudiants de totes les llicenciatures i diplomatures de la Universitat de Barcelona se'ls reconeixen 3 crèdits de lliure elecció.