Objectius: Es vol fer descobrir als alumnes les músiques i danses tradicionals mitjançant la pràctica de la dansa i l'assistència a ballades populars tot presentant-ne també una perspectiva històrica. Es tracta d'un curs introductori i divulgatiu i de nivell completament inicial.

A qui s'adreça: Professorat de primària i secundària, estudiants de Magisteri, Pedagogia, Música, teatre i dansa, Humanitats, Història de l'Art, Inef i tothom qui estigui interessat a tenir un primer contacte amb la música i la dansa tradicionals.

Calendari: Del 11 al 15 de juliol de 2011

Horari: Dilluns de 10 a 20 h, dimarts i dimecres de 10 a 24 h, dijous de 16 a 24 h i divendres de 16 h a les 2h de dissabte. Podeu descarregar-vos els horaris aquí.

Nombre d'hores i crèdits: 60 hores

El curs és susceptible de ser reconegut amb crèdits de lliure elecció per les universitats de la Xarxa Joan Lluís Vives d'Universitats, de la que formen part la majoria de les universitats dels Països Catalans. Aquest nombre de crèdits pot variar segons les diferents normatives. Per a més informació feu clic aquí.

El curs, que forma part de la programació de la Universitat d'Estiu de Girona, també és susceptible de reconeixement als mestres i professors per part del Departament d'Ensenyament.

Preu: 75 €

Lloc de realització: Facultat de Lletres de la Universitat de Girona (matins de dilluns a dimecres), Centre Cívic de Sant Narcís (tardes de dilluns a divendres) i sortides als balls del festival Folk a l'estiu de Girona (nits de dimarts a divendres).

Continguts:

i. Part teòrica

1. Formes d'aproximar-se al patrimoni musical tradicional: restauració, recopilació i reproposta.
2. Esbós històric: de les acaballes de la productivitat de la cultura rural i tradicional fins al revivalisme i el moviment folk a França i a Catalunya.
3. Organologia: els instruments i els grups instrumentals que s'han associat a les músiques tradicionals catalanes i occitanes.
4. La dansa tradicional. Problemes d'estudi. Classificacions històriques i morfològiques.

ii.Part pràctica

1. Formes de dansa tradicional
- Una pràctica: la carola, el ball rodó, la sardana curta i la moderna.
- De la rotllana a la cadena. La tresca, els rondeus, el contrapàs.
- Una evolució pirinenca: dels branles del Renaixement als salts bearnesos.
- El món de la contradansa. El ball al s. XVIII.
- Ball de parella al s. XVIII i inicis del XIX. Jotes, boleros i fandangos a Mallorca.
- Ball de parella a la segona meitat del XIX. Masurques i xotis.

2. La dansa tradicional com a forma de dansa.
- L'espai. De la rotllana a la cadena. El sentit de les proporcions i de l'ambient.
- La rítmica interna i la respiració. La verticalitat.
- La relació amb els altres balladors. La idea de ball rodó, de ball de parella oberta i de tancada.
- L’exterior al ball. Del ball en rotllana al ball d'exhibició en societat.

iii.Sortides (obligatòries) a la plaça de l'Assumpció i als Jardins dels Alemanys (Barri Vell de Girona):

  1. Assistència al festival Folk a l'estiu el dia 12 a la nit: ball amb Escampillem
  2. Assistència al festival Folk a l'estiu el dia 13 a la nit: ball amb Bruel
  3. Assistència al festival Folk a l'estiu el dia 14 a la nit: ball amb Mirabèl
  4. Assistència al festival Folk a l'estiu el dia 15 a la nit: NIT DEL FOLK amb Fal·lera Gironina, Nou Romancer, Betlem Burcet i Sants & Fot.

   

  Aquí podeu trobar tota la informació del FOLK A L'ESTIU; també hi trobareu la localització dels diferents espais del curs:

  http://www.escampillem.cat/estiu

 

Sistema d'avaluació: Assistència al 90% de les sessions (l'assistència a les sortides, però, és obligatòria per obtenir el certificat) i la realització de les activitats proposades.

Coordinació del curs: Francesc González i Planas i David Ripoll i Rubau.

Professorat del curs: David Ripoll, Francesc Gonzàlez, Tono Làzaro, Betlem Burcet, Xavier Rota, Anaís Falcó i Sebastià Bover.

Qui ho organitza: Universitat de Girona, Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació, Associació Universitària de Cultura Occitana, Escampillem i Sa Sargantana.

 

 

Matrícula i pàgina oficial del curs de la FUdGIF
Cursos d'estiu de la UdG
Guia de cursos d'estiu 2011
Música i dansa tradicionals
10a edició

Escampillem i Associació Universitària de Cultura Occitana