cursos de lliure elecció
Associació Universitària de Cultura Occitana    
 
  Músiques i danses tradicionals
  Introducció a Occitània: gascó
  Iniciació a la llengua occitana
  Campus de cultura popular
  Llengües, cultura: diversitat a Europa
 
  Automatrícula